១. ប្រវត្តិសង្ខេប

បើគិតជារចនាសម្ព័ន្ធទទួលស្គាល់ដោយនីតិក្រម "យសោធរ" ការបងើ្កតមួយថ្មីស្រឡាង។ តែតាមពិតរចនាសម្ព័ន្ធនេះរីកចេញពីធនធាន​ការងារ​ខ្លះ​ដែលមានកន្លងមក ហើយដែលយើងខ្ញុំសូមសង្ខេបប្រវត្តិយ៉ាងខ្លីដូចតទៅ ៖

ដើមឡើយ អ្នកស្រាវជ្រាវពីរនាក់ខិតខំបង្កើតទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវវប្បធម៌ខ្មែរមួយ ដោយឲ្យឈ្មោះថា "ឧទ័យ"។ មិនយូរប៉ុន្មាន គេមើល​ឃើញថាចំណេះវិជ្ជាពីខ្មែរមិនត្រូវកប់នៅតែក្នុងកម្រិតខ្ពស់ ដែល​មាន​តែ​ម​ជ្ឈដ្ឋានតូចមួយក្រេបជញ្ជក់បានប៉ុណ្ណោះទេ គឺត្រូវ​ឲ្យ​មាន​អ្វី​ដែល​ជា “សម្រាយ˝ ឲ្យ​មហាជនជ្រួតជ្រាបផង។ ដូច្នេះហើយក្រុមយើងក៏រីកធំឡើងជាងមុនច្រើន ហើយទាំងអស់គ្នានាំគ្នាបង្កើត "បណ្តាញ​​ព៌តមាន​វប្បធម៌ខ្មែរ"​ (KhmeRenaissance) ដែលផ្សព្វផ្សាយក្រោមរូបភាពជាវែបសាយផង ជាឯកសារបោះពុម្ពផង។ ធ្វើ​ដូច្នេះ​ទៅ​បាន​ក៏អាស្រ័យដោយមាន ការជួយឧបត្ថម្ភពី The Japan Foundation និងអាជ្ញាធរអប្សរាក្នុងជំហានដំបូង ហើយបន្ទាប់មក​ដល់​ឥឡូវ​ឧបត្ថម្ភដោយ Friends of Khmer Culture Inc.។ ធនធាននេះជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យយើងបែកគំនិតពង្រីកវិសាលភាពការងារតទៅទៀត។ ដើម្បី​សម្រេចគោលដៅនេះបានទាល់ តែមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានច្បាប់ជាមូលដ្ឋាន។ នេះហើយកំណើត "យសោធរ"។

អានបន្ត...

"យសោធរ" ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនស្វែងរកផលចំណេញជាឯកជនដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងមហាផ្ទែ។ សកម្មភាពទាំង អម្បាលម៉ានផ្តោតទៅលើវប្បធម៌និងអប់រំ។ រចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំមានបង្ហាញនៅអង្គការលេខខាងក្រោមនេះ។

២. រចនាសម្ព័ន្ធ

២.១. ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមាននាទីកំណត់ទិសដៅនិងគោលការណ៍ទូទៅដល់គណកម្មការប្រតិបត្តិ ហើយ​តាម​ដាន​ការ​អនុវត្ត​ទិស​ដៅ​និងគោលការណ៍នោះ។ សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានដូចតទៅ ៖

 • បុង សុវត្តិ, សាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ
 • Joyce Clark, Friends of Khmer Culture Inc., USA
 • ហុក សុទ្ធិ, ប្រធានអង្គការ SIPAR, ភ្នំពេញ
 • Gregory Mikaelian, CNRS, France
 • នេត បារុម, រាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជា
 • សឺន ស៊ូបែរិ៍្ត, ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រ
 • Ashley Thompson, University of Leeds, UK
 • Michael Tomlan, Heritage Watch

២.២. គណកម្មការប្រតិបត្តិ

គណកម្មការប្រតិបត្តិនេះមានសមាជិក៧នាក់ មានតួនាទីដូចបញ្ជាក់ក្នុងអង្គការលេខខាងលើ។

២.៣. សមាជិកសកម្ម

សមាជិកទាំងនេះមានចំនួនរវាង២០នាក់ (តួលេខនេះអាចប្តូរផ្លាស់បាន)។

២.៤. មិត្តនៃយសោធរ

អ្នកទាំងនេះសុទ្ធសឹងជាអ្នកគាំទ្រនិងផ្តល់វិភាគទានទៀងទាត់ប្រចាំឆ្នាំ។ យសោធរ សង្ឃឹម​ថា​នឹង​ប្រមូល​ចំនួន​មិត្ត​ទាំង​នេះ​ឲ្យ​បាន​ជា​អតិបរមា។

៣. សកម្មភាព

សកម្មភាពធំៗនៃ យសោធរ មានពីរផ្នែក៖

៣.១. រៀបចំបាឋកថា

បាឋកថាដែលមានប្រធានបទទាក់ទងនឹងវប្បធម៌ខ្មែររៀបចំឡើងដោយធ្វើសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ។ បាឋកថាមានចំនួន៦ដងក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយធ្វើឡើងនៅខែមករា, មិនា, ឧសភា, កក្កដា, កញ្ញា, វិចិ្ឆកា។

៣.២. ផ្សព្វផ្សាយទស្សនាវដ្តីនិងសៀវភៅ

ការផ្សព្វផ្សាយនេះធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពពីរ គឺបោះពុម្ពផងនិងបង្ហោះតាមវែបសាយផង។

៣.២.១. ឧទ័យ (UDAYA)

ជាទស្សនាវដ្តីស្រាវជ្រាវកម្រិតខ្ពស់ ផ្សព្វផ្សាយមួយឆ្នាំម្តង។ កន្លងមកនេះ យើងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈការបោះពុម្ព។ លេខទី១ផ្សាយនៅឆ្នាំ ២០០០ ហើយរហូតមកដល់លេខទី៤បានទទួលថវិកាពី The Japan Foundation និងអាជ្ញាធរអប្សរា។ ពីលេខ៥ មកលេខ១០ថវិកាបានពី Friends of Khmer Culture Inc. ។ អំណើះតទៅអង្គការ Friends of Khmer Culture នេះនឹងជួយថវិកាឲ្យបាន៤លេខតទៅទៀត ដែលផ្សព្វ​ផ្សាយតែតាមរយៈវែបសាយប៉ុណ្ណោះ។ មកទល់ពេលនេះ លេខក្រោយបង្អស់ចេញផ្សាយនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤។

៣.២.២. បណ្តាញពត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរ (KhmeRenaissance)

បណ្តាញពត៌មានកើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៥ ដែលទទួលការឧបត្ថម្ភពី Friends of Khmer Culture Inc. ហើយដែលផ្សព្វផ្សាយក្រោមរូបភាព ទាំងពីរយ៉ាង គឺបោះពុម្ពនិងបង្ហោះតាមវៃបសាយ។ លេខ៩នឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី១ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤ខាងមុខនេះ។ ចំនួនអត្ថបទកើន ឡើងដល់ប្រមាណ៣៤០ ដែលចែកចេញជា៧ជំពូក។

៣.២.៣. សៀវភៅ

យើងគ្រោងនឹងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅដែលមានលក្ខណៈស្រាវជ្រាវនិងអប់រំឲ្យបានមួយចំណងជើងនៅរៀងរាល់១៨ខែម្តង។ សៀវភៅទី១ ដែលទទួលថវិកាពី Heritage Watch មានចំណងជើងថា "មូលដ្ឋានរៀនខ្មែរបុរាណ" ហើយចេញផ្សាយនៅខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៣។

៤. ប្រភពចំណូល

ប្រភពចំណូលមាន៤៖

៤.១. Friends of Khmer Culture

អង្គការនេះនឹងបន្តជួយថវិកាសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ "បណ្តាញពត៌មានវប្បធម៌ខ្មែរ" មួយរយៈពេលទៀត។ សូមបញ្ជាក់ថាយើងតែងបញ្ជូន ទៅអង្គការនេះវិញនូវថវិកាបានមកពីការលក់សៀវភៅនេះ ទោះបីជាកម្រៃដែលបាននោះមិនរួចថ្លៃដើមក្តី។ ចំពោះ ទស្សនាវដ្តី​ "ឧទ័យ" វិញ Friends of Khmer Culture នឹងជួយក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំទៀតដូចបាននិយាយនៅខាងលី។

៤.២. ប្រមូលវិភាគទានប្រចាំឆ្នាំ

យើងនឹងអំពាវនាវសូមជំនួយថវិកាក្នុងចំណោមបងប្អូនខ្មែរ ឬសប្បុរសជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តី។ ពាក្យថា “ប្រចាំឆ្នាំ˝ គ្រាន់តែកំណត់ជាគោលប៉ុណ្ណោះ តែតាមការជាក់ស្តែងគេអាចធ្វើអំណោយថវិកានៅពេលណាក៏បានដែរ។

៤.៣. ប្រមូលវិភាគទានប្រចាំឆ្នាំពីមិត្តនៃយសោធរ

យើងកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ជាអប្បបរមាអំពី "មិត្តយសោធរ" ម្នាក់ៗចំនួន ១០០.០០០រៀល ​(ឬ ២៥ដុល្លាអាមេរិក ឬ២០​ អឺរ៉ូ)។

៤.៤. ថវិកាឧបត្ថម្ភបានមកពីមូលនិធិឬស្ថាប័ននានា

ថវិកានេះនឹងសូមស្នើឡើងសម្រាប់គម្រោងការងារជាក់ច្បាស់មួយមុខៗ។

 

I. BRIEF BACKGROUND

In organizational and legal terms Yosothor is a new creation. Yosothor was born, however, after a long period of gestation, summarized below.

At the start, in 2000, two scholars established a journal of Khmer studies entitled Udaya. In the wake of this academic initiative, the need to popularize knowledge was increasingly felt. Other colleagues, teachers, students… joined the small team to set up a second cultural information network, KhmeRenaissance, comprising two publication formats: online and in print. These achievements were made possible with the initial assistance of The Japan Foundation and the Cambodian APSARA Authority, and subsequently that of “Friends of Khmer Culture, Inc. (FOKCI). It was on this foundation that the team decided to establish a more stable structure: Yosothor.

Read more...

II. STRUCTURE

Yosothor is a non-profit non-governmental organization with a strong cultural focus. It is recognized by the Cambodian Ministry of the Interior with the following organizational chart.

1. Board of Directors

The Board of Directors’ role is to provide general directives to the Executive Committee and to oversee their implementation. It is composed of:

 • Bong Sovath, Rector of the Royal University of Fine Arts, Phnom Penh
 • Joyce Clark, Friends of Khmer Culture Inc., USA
 • Hok Sothik, Director of SIPAR, Phnom Penh
 • Gregory Mikaelian, CNRS, France
 • Neth Barom, Royal Academy of Cambodia
 • Son Soubert, High Privy Councilor of His Majesty the King
 • Ashley Thompson, University of Leeds, UK
 • Michael Tomlan, Heritage Watch

2. Executive Committee

This committee is composed of seven members whose respective tasks are indicated in the above chart.

3. Supporting members

At present Yosothor boasts some twenty Supporting Members. 

4. Friends of Yosothor

Friends of Yosothor consist of all types of donors providing an annual contribution. As of our online launch, Yosothor boasts 50 Friends. We hope to increase the number of donors.

 

III. ACTIVITIES

Yosothor currently has a two-pronged program of activities:

1. Organizing six public lectures per year. These lectures, relating to Khmer culture, are held in collaboration with the Royal University of Fine Arts: in January, March, May, July, September and November.

2. Publishing periodicals and books both in print and electronic formats.

a. Udaya is our annually-published journal of Khmer studies, whose first issue appeared in 2000. In its printed edition, from issues 1 to 4, the journal benefitted from the assistance of The Japan Foundation and the APSARA Authority; issues 5 to 10 were supported by Friends of Khmer Culture, Inc. From 2014, with a five-year-assistance package from the Friends of Khmer Culture, Inc. the journal will be published online. Udaya’s latest issue appears online in February 2014.

b. KhmeRenaissance  is our cultural publication addressed to a non-academic Khmer-speaking audience, appearing online and in print. KhmeRenaissance was launched in December 2005 and is funded by Friends of Khmer Culture. The printed edition contains all items posted online in each previous year. Our last issue (8) appeared in December 2013, bringing the total number of articles published to approximately 320.

c. Books. It is envisaged that one work on Khmer culture will be published every 18 months. The first of these, funded by Heritage Watch, was a Handbook of Old-Khmer Epigraphy, published in November 2013.

 

IV. INCOME SOURCES

Yosothor’s revenue comes mainly from four sources:

1. Friends of Khmer Culture Inc. (FOKCI) subsidizes the internet site and the publication cost of KhmeRenaissance. All sales returns, so far slightly in deficit, are returned to FOKCI. For a five-year period starting from 2013, FOKCI fully subsidizes Udaya in its new online format.

2. Annual donations by Cambodians and others living in Cambodia and abroad. The periodic contribution is given here simply as an indication. Donations can also be made more regularly.

3. Annual contribution of Friends of Yosothor, at a minimum of 100,000 Riel (or $25 or € 20).

4. External funding for specific projects, mainly for publications. 

Contact:  admin@yosothor.org, info@yosothor.org, yosothor@gmail.com

 

I. BREF HISTORIQUE

En tant que structure organisationnelle et juridique Yosothor est une création toute récente. Mais cette structure est née d’un important acquis dont voici brièvement l’historique. A l’origine, deux chercheurs ont pris l’initiative de créer un journal d’études khmères du nom d’Udaya. Bientôt le besoin de populariser ou de vulgariser la connaissance se fait sentir, besoin qui va grandissant. D’autres collègues, enseignants, étudiants… rejoindront la petite équipe pour, parallèlement, mettre sur pied un réseaux d’informations culturelles appelé KhmeRenaissance qui emprunte une double formule pour ses publications : version en ligne et version imprimée. Ces réalisations n’auraient pas été possibles s’il n’y avait pas au départ l’assistance de « The Japan Foundation » et de l’ « Autorité APSARA » et, depuis plusieurs années, celle de « Friends of Khmer Culture Inc. » (FOKCI). C’est fort de cet acquis que l’équipe a décidé de se doter d’une structure plus stable, d’où la création de Yosothor.

 

Lire plus...

II. STRUCTURE

Yosothor est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, reconnue par le Ministère de l’Intérieur. Sa vocation est culturelle, et sa structure reflétée dans l’organigramme ci dessous.

 

 

1. Le Conseil d'administration

Le Conseil d'administration le rôle de est de fournir des directives générales au Comité exécutif et de veiller à leur mise en œuvre. Il est composé de:

 • Le Conseil d’administration
 • Son rôle est de donner les directives générales au Comité Exécutif et d’en surveiller
 • l'application. Le Conseil est composé de:
 • Bong Sovath, Recteur de l’Université Royale des Beaux-Arts
 • Joyce Clark, Friends of Khmer Culture Inc., Connecticut, USA
 • Hok Sothik, Directeur du SIPAR, Phnom-Penh
 • Grégory Mikaélian, CNRS, France
 • Neth Barom, Académie Royale du Cambodge
 • Son Soubert, Haut Conseiller de SM le Roi
 • Ashley Thompson, Université de Leeds
 • Michael Tomlan, Heritage Watch

2. Le Comité exécutif

Ce Comité est composé de sept personnes dont les tâches respectives sont indiquées dans l’organigramme ci-dessus.

3. Les membres actifs

Une vingtaine de personnes (chiffre susceptible de modification) constituent les Membres actifs de l’organisation.

4. Les Amis de Yosothor

Se composent de donateurs de tous genres, versant une cotisation annuelle. Nous espérons recueillir le plus grand nombre possible d’adhésions.

III. ACTIVITES

Yosothor s’assigne deux principaux volets d’activités :

1. Organisation des conférences publiques touchant à la culture khmère, en collaboration avec l’Université Royale des Beaux-Arts, à raison de six interventions par an : mars, mai, juillet, septembre, novembre.

2. Publication de périodiques et d’ouvrages, sous forme d’imprimés et sous forme électronique :

a. Udaya, journal d’études khmères, publié sur une base annuelle, avec le premier numéro sorti en 2000. Dans sa formule imprimée, il a bénéficié de l’aide de The Japan Foundation et de l’Autorité APSARA du n° 1 au n° 4, et de Friends of Khmer Culture Inc. du n° 5 au n° 10. Désormais, toujours avec l’assistance de Friends of Khmer Culture, il prendra une forme électronique, publié en ligne. Le dernier numéro en date est sorti en ligne en février 2014.

b. KhmeRenaissance, publication culturelle à double présentation, en ligne et imprimée, lancée en décembre 2005, financée par le Friends of Khmer Culture. La version imprimée réunit les articles mis en ligne de chaque année écoulée. Le plus récent numéro (n° 8) est sorti en décembre 2013. A ce jour le nombre d'article s'élève à environ 340, répartis dans 7 rubriques.

c. Ouvrage : on prévoit de publier des ouvrages de recherche sur la culture khmère à raison d’un titre tous les dix-huit mois. Le premier, financé par Heritage Watch, est un manuel d'épigraphie vieux-khmère publié en novembre 2013.

 

IV. SOURCES DES REVENUS

Les revenus de Yosothor proviennent principalement de quatre sources :

1. Friends of Khmer Culture Inc. (FOKCI) subventionne la location du site Internet ainsi que les frais d’imprimerie de KhmeRenaissance. Le produit de la vente, jusqu’ici légèrement déficitaire, est reversé à FOKCI. Pendant une période de cinq ans à compter de 2013, FOKCI subventionne entièrement Udaya dans sa nouvelle formule (en ligne).

2. Collecte annuelle de fonds parmi les Cambodgiens et autres vivant au Cambodge et à l’étranger. La périodicité est donnée ici à titre indicatif. Le don peut tout aussi bien se faire de manière ponctuelle.

3. Cotisation annuelle des Amis de Yosothor fixée sur une base minimale de 100.000 riels (ou 25 US $, ou 20 €).

4. Financement extérieur des projets spécifiques, principalement des publications.

Contact:  admin@yosothor.org, info@yosothor.org, yosothor@gmail.com